Üld- ja ostutingimused

1. Üldtingimused

1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.nilisketalu.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku OÜ Wilawander (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2. Müüja andmed:

OÜ Wilawander
Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Niliske tee 3, 76704

niliske.talu@gmail.com

Reg. nr. 11098924

www.nilisketalu.ee

+372 507 4340

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3. Tooted

3.1. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud toode Müüja laos tellimise hetkel puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust koheselt täita. Toote saabumisel lattu Klienti teavitatakse sellest (peaks valima eelnevalt teavituse emailile).
Juhul, kui E-poest tellitud toodet ei ole võimalik mingil põhjusel enam tarnida ja seetõttu tellimust täita, siis tagastatakse Kliendile kogu ostusumma kohe peale toote tarnimise võimatuse selgumist ning sellest Kliendi informeerimist.

4. Makseviisid

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda läbi Maksekeskuse, mis võimaldab maksta Eesti pangalinkide kaudu
4.2. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
4.3 Maksekeskus AS pakub pangalinke nagu: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay)

5. Ostu sooritamine

5.1. Klient valib E-poes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

5.2. Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Esita Tellimus“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

5.3. Klient tasub toote eest koheselt internetipanga Maksekeskuse vahendusel ning kinnitab Müüjale makse.

5.4. Pärast toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

5.5. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud ja tõesed andmed.

5.6. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Kliendil on võimalik valida Itella Smartpost kohaletoimetamise viis.

6.2. Valides kohaletoimetamise viisina Itella Smartposti jõuab toode Kliendi poolt valitud aadressile 1-4 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile.
6.3. Juhul, kui Klient on tellimuse vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 13.00 kuni esmaspäeval kella 09.00-ni) või riigipühal, hakkab 4 tööpäeva tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 09.00.

6.4. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

6.5. Juhul, kui toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile niliske.talu@gmail.com või helistades +372 507 4340

7. Tellimuse tagastamine

7.1. Kliendil on õigus tellimusest põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud toode/tooted tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient Tellimuse kätte saab.

7.2. Toodete tagastamiseks tuleb Müüjale esitada tellimusest taganemise avaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tellimusest taganemise avaldus loetakse esitatuks, kui Klient on Müüja e-posti aadressile niliske.talu@gmail.com saatnud täidetud Tellimusest taganemise vormi. Peale Kliendi poolt saadetud Tellimusest taganemise vormis kättesaamist saadab Müüja Kliendile vastu kinnituse, et on Tellimusest taganemise vormi kätte saanud.

7.3. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale või soovib ta toote ise kohapeale tuua. Tagastatav toode tuleb pakkida originaalpakendisse, samuti nagu see oli Müüjalt saabudes pakitud, et tagada toote säilimine tervena kuni Müüjale tagasi jõudmiseni. Pakendi tervena säilimiseks on Klient kohustatud avama toote pakendi alati ettevaatlikult, seda kahjustamata.

7.4. Tagastatud toode tuleb saada aadressile:

OÜ Wilawander

Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Niliske tee 3, 76704

7.5. Kui Kliendi poolt tagastatud toode on jõudnud Müüjale tagasi, siis saadab Müüja Kliendile kinnituse toote jõudmisest Müüjale.

7.6. Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul alates Toote tagasijõudmisest Müüjale. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava tellimuse eest tasus. Müüja arvelduskontonumbrid leiate Müüja kodulehelt.

7.7. Tellimuse tagastamise korral tagastab Müüja Kliendile kogu tagastatud toote ostusumma ja selle saatekulu, millega toode saadeti Müüjalt Kliendile.

7.8. Müüja ei kompenseeri toote Saajalt Müüjale tagasisaatmise kulusid

7.9. Tagastatav toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega ja toode peab olema originaalpakendis. Tagastamisele kuuluva Toote seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

8. Vastutus

8.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Müüja vastutab toote müügihinna ulatuses.

8.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, saates Kliendi kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja Tellimuse kinnituse numbri e-posti aadressile niliske.talu@gmail.com
9.2. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.3. Kliendil on õigus nõuda Müüjalt toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja toote eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada, toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole tootel esinevat puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud toote mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

9.5. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

• toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül
• Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
• puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

10. Kasutamistingimused ja nende muutmine

10.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

10.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

10.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

11. Muud tingimused

11.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab nilisketalu.ee (OÜ Wilawander) endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul.

11.3. Nilisketalu.ee e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus Toote hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 10€ maksev toode on müügis 1€, siis on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

11.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud ja toodete infos võib esineda väikeseid ebatäpsusi.

11.5. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile niliske.talu@gmail.com või helistada telefonil +372 507 4340
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

12. Klienditugi
12.1. Kontakttelefon on +372 507 4340 ja e-posti aadress niliske.talu@gmail.com

Wilawander OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Wilawander OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Telefon: +372 507 4340
Niliske talu, Adra küla,
Harku vald, 76704 Harjumaa